Re: QBIC (QBIC) AIRDROP | 코인긱스

Re: QBIC (QBIC) AIRDROP

0
                  ▄▄
                 ████▄
                 ██████▄
                 ███ ▀███▄
         ▄████▄▄ ███   ▀███▄
       ▄████████████▄    ▀███▄
     ▄███▀ ███▀▀▀██████▄▄  ███
   ▄███▀  ███    ███ ▀▀███████
 ▄███▀    ███    ███     ▀███
████▄▄▄▄▄███▄▄▄▄  ▀  ▄▄▄▄███▄▄▄▄▄▄▄
█████████████████   █████████████████
  ▀▀▀▀▀▀▀███▀▀▀▀  ▄  ▀▀▀▀███▀▀▀▀▀████
        ███▄     ███    ███    ▄███▀
       ███████▄▄ ███    ███  ▄███▀
       ███  ▀▀██████▄▄▄███ ▄███▀
       ▀███▄    ▀████████████▀
         ▀███▄   ███ ▀▀████▀
           ▀███▄ ███
             ▀██████
               ▀████
                 ▀▀
4NEW
███
███  █
███  █  █
███  █  █
███  █  █
███  █  █
███  █  █
███  █  █
███  █  █
███  █
███
THE WORLD’S FIRST TANGIBLE WASTE TO ENERGY BLOCKCHAIN
✥     ANN Thread     ✥     Whitepaper     ✥     Facebook     ✥     Twitter     ✥     Telegram     ✥

        ███
    █  ███
█  █  ███
█  █  ███
█  █  ███
█  █  ███
█  █  ███
█  █  ███
█  █  ███
    █  ███
        ███

                                ███
                                ███
                                ███
                        ███  ███
                        ███  ███
                ███  ███  ███
                ███  ███  ███
        ███  ███  ███  ███
███  ███  ███  ███  ███
███  ███  ███  ███  ███

Source: www.altcoinstalks.com
Re: QBIC (QBIC) AIRDROP

No comments

리플, 블록체인 연구 대학에 5,000만 달러 지원

리플이 블록체인‧암호화폐 연구를 위해 수천만 달러의 지원금을 대학에 투자했다. 4일(현지시간) 코인데스크 보도에 따르면 리플은 블록체인 기술 도입에 박차를 가하기 위해 17개 대학과 결연을 맺는 대학…