Re: [ANN][VIỆT NAM] -CÁC CHIẾN AIRDROP (THẢ DÙ) CHO NGƯỜI VIỆT | 코인긱스

Re: [ANN][VIỆT NAM] -CÁC CHIẾN AIRDROP (THẢ DÙ) CHO NGƯỜI VIỆT

0
VIUDY UPDATE

Chương trình giới thiệu mới Viuly

Để khuyến khích tăng trưởng và áp dụng nền tảng Viuly, tất cả người dùng có thể được hưởng lợi từ việc giới thiệu 3 cấp. Theo mô hình khuyến khích này, người sử dụng sẽ kiếm được thẻ VIU khi người đăng ký Viuly theo sự giới thiệu của họ, ba tầng sâu:

Cấp 1: 50 VIU
Cấp 2: 30 VIU
Cấp 3: 20 VIU

Ngoài ra, người dùng cũng sẽ kiếm được một phần trăm của tất cả thu nhập giới thiệu trên nền tảng theo tỷ lệ sau:
 
Cấp 1: 5%
Cấp 2: 3%
Cấp 3: 2%

https://viuly.io/r/K76955a010ecbe4e

« Last Edit: January 12, 2018, 12:15:03 pm by nhanhuutam »

Source: www.altcoinstalks.com
Re: [ANN][VIỆT NAM] -CÁC CHIẾN AIRDROP (THẢ DÙ) CHO NGƯỜI VIỆT

No comments